Rialachas

Geallaimid dea-chleachtas i gcúrsaí rialachais a ghlacadh agus a choinneáil.

Déanann bord QQI cinntí faoi bheartais agus príomhfheidhmeanna QQI ar nós: 

  • Ceadú gach beartais agus cur chuige i leith beartais 
  • Pleanáil straitéiseach, pleanáil chorparaideach agus ceadú na gcuntas bliantúil.  
  • Ceadú na ráiteas airgeadais  
  • Ceadú nósanna imeachta um dhearbhú cáilíochta a aistarraingt  
  • Bailíochtú cláir a aistarraingt  
  • Údarás a tharmligean do sholáthraí chun dámhachtainí a dhéanamh  
  • Údarás tarmligthe chun dámhachtainí a dhéanamh a aistarraingt nó a éagsúlú 

Is é an tAire Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta a cheapann baill neamhfheidhmiúcháin an bhoird. Caithfidh beirt ionadaithe foghlaimeora agus duine amháin ar a laghad a bheith taithí idirnáisiúnta aici/aige bheith ina measc. Do thréimhse cúig bliana a cheaptar an bord. Éagfaidh téarma an bhoird reatha ar an 5 Samhain 2022.  

Ceanglaítear ar bhord QQI agus fostaithe QQI cloí leis an gCód Iompair.

Comhaltaí an Bhoird

Joanne Harmon, Chair, QQI Board

Ms Joanne Harmon (Cathaoirleach)

Ceann Tacaíochta Gnó agus Oideachais, an tÚdarás Sláinte agus Sábháilteachta

Padraig Walsh, QQI, CEO

An Dr Padraig Walsh

PF, Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí

Barbara Brittingham profile image

An Dr Barbara Brittingham

Uachtarán Emerita, New England Commission of Higher Education

Mary Danagher, QQI Board

Ms Mary Danagher

Stiúrthóir Bainistíochta, Irish Business Training Ltd

Blake Hodkinson, QQI Director of Further Education and Training

Mr Blake Hodkinson

Stiúrthóir an Bhreisoideachais agus Oiliúna, Bord Oideachais agus Oiliúna Chathair Bhaile Átha Cliath

Thomas McDermott, QQI board

Mr Thomas McDermott

Megan O'Connor USI Vice-President

Megan O'Connor

Uachtarán Ionaid/Leas-Uachtarán Gnóthaí Acadúla, USI

Dr Niamh O'Reilly, QQI Board, CEO, Aontas

Dr Niamh O'Reilly

PF, AONTAS

Irene Sheridan, QQI Board

An tOllamh Irene Sheridan

Ceann Champas Leathanaithe Ollscoil Teicneolaíochta na Mumhan (Cathaoirleach)

Dr Anne Walsh, QQI Board Academic Co-ordinator, Open Learning Centre, NUI Galway

An Dr Anne Walsh,

Léachtóir Cúnta, NUI Gaillimh