Coiste um Maoirseacht Clár agus Dámhachtainí

Déanann an Coiste um Maoirseacht Clár agus Dámhachtainí athbhreithniú agus anailís ar ghníomhaíochtaí an Choiste Feidhmiúcháin Cláir agus Dámhachtainí (PAEC).  Soláthraíonn sé comhairle agus déanann sé moltaí faoi chinntí an PAEC.  Deimhníonn sé cinntí de chuid an PAEC, nó cuirfear ar ais iad, faoi mar is gá.

  • Barbara Brittingham, Uachtarán Emerita, New England Commission of Higher Education (Cathaoirleach) 

  • Ms Mary Danagher, Stiúrthóir Bainistíochta, Irish Business Training Ltd 

  • Gerard Morgan, Iar-Phríomhoide, Coláiste Breisoideachais Phort Láirge  

  • Gina Quin, Uachtarán, Coláiste Náisiúnta na hÉireann (NCI)  

04_QQIWebPattern-Certs