Structúr eagrúcháin

In QQI, fostaítear níos mó ná 80 duine i gceithre stiúrthóireacht agus in aon rannóg:

 • Stiúrthóireacht um Dhamhachtainí
 • Stiúrthóireacht um Sheirbhísí Corparáideacha
 • Stiúrthóireacht um Fhorbairt
 • Stiúrthóireacht um Chomhtháthú
 • Rannóg um Chomhpháirtíochtaí
Padraig Walsh, QQI, CEO

Príomhoifigeach Feidhmiúcháin - An Dr Padraig Walsh

QQI Award Logo

Dámhachtainí

Réimsí freagrachta

 • Caighdeáin cháilíochta
 • Rochtain tosaigh ar chlárbhailíochtú
 • Athbhunú caidrimh
 • Clárbhailíochtú
 • Monatóireacht ar chláir
 • Deimhniúchán
Laptop with directory symbols

Seirbhísí corparáideacha

Réimsí freagrachta

 • Riosca agus rialachas soláthraithe
 • Airgeadas agus soláthar
 • Acmhainní daonna agus fisiceacha
 • Teicneolaíocht faisnéise agus cumarsáide
 • Bainistíocht clár
 • Iniúchadh inmheánach
 • Rialachas
Planet earth from space

Forbairt

Réimsí freagrachta

 • Oideachas idirnáisiúnta
 • Taighde agus nuálaíocht
 • Soghluaisteacht idirnáisiúnta - NARIC Ireland
 • Aitheantas do réamhfhoghlaim
Graphic Online QA

Comhtháthú

Réimsí freagrachta

 • Monatóireacht agus athbhreithniú ar oideachas treasach
 • Creat Náisiúnta na gCáilíochtaí
 • Rochtain, aistriú agus forchéimniú
 • Qualifax
 • Clár Cáilíochtaí na hÉireann
 • Comhlachtaí dámhachtana a liostú
   
Coloured arrows converging into one

Comhpháirtíochtaí

Réimsí freagrachta

 • Rannpháirteachas le geallsealbhóirí
 • Cumarsáid
 • Iomláine acadúla
04_QQIWebPattern-Certs