Liosta foirne

In QQI, fostaítear níos mó ná 80 duine i gceithre stiúrthóireacht agus in aon rannóg:

 • Stiúrthóireacht um Dhámhachtainí
 • Stiúrthóireacht um Sheirbhísí Corparáideacha
 • Stiúrthóireacht um Fhorbairt
 • Stiúrthóireacht um Chomhtháthú
 • Rannóg um Chomhpháirtíochtaí

Príomhoifigeach Feidhmiúcháin - Padraig Walsh

 • Anna Murphy – Comhairleoir Sinsearach Straitéise agus Príomhoifigeach Bainistíochta Rioscaí
 • Therese Masterson
 • Janet Cawley

Stiúrthóir - Barbara Kelly

Dearbhú Cáilíochta

 • Walter Balfe – Ceann
 • Alex Keys – Bainisteoir
 • Laura McNamee
 • Marie Mattimoe
 • Yvonne Agnew
 • Deirdre Conlan
 • Michelle Gallagher
 • Angela McDonnell
 • Janet Cawley
 • Marie Cotter
 • Tracey Murphy

 

Caighdeáin cháilíochtaí

 • John O'Connor – Ceann
 • Liliana O'Reilly
 • Beata Sokolowska
 • Antoinette Beatty
 • Paula Doyle
 • Maria McLoughlin
 • Alga Mulhall
 • Marita Kiernan
 • Andrea Sadlier

Stiúrthóir: Cliona Curley

 • Caitriona Lawless

 

Rialachas soláthraí agus riosca​

 • Mary Sheridan – Ceann
 • Gráinne Power
 • Martina Fleming
 • Kathy Lantry

 

Acmhainní daonna agus fisiceacha

 • Eamonn Collins – Bainisteoir
 • Peter McGonigle 
 • Celine Kelly
 • Ian Larkin
 • Mary Dowling
 • Liam Plunkett

 

Airgeadas agus soláthar

 • Liam Butler – Bainisteoir
 • Yvonne Toner
 • Aoife Marley
 • Christine Shannon

 

TFC

 • Louise Kelly - Bainisteoir
 • Luke Johnson 

 

Iniúchadh inmheánach

 • Andrew Bridgett – Bainisteoir
 • Mary McEvoy

 

Bainistíocht Chlár

 • Ann Murphy – Bainisteoir
 • Paul Maguire​

Stiúrthóir: Jim Murray

Research and innovation

 • Peter Cullen – Ceann
 • Roisín Morris-Drennan – Bainisteoir
 • Arancha Oviedo

 

Oideachas idirnáisiúnta

 • Mary Grennan – Ceann
 • Lisa Kehoe
 • Rebecca Doyle
 • Deborah O'Brien

 

Soghluaisteacht idirnáisiúnta agus réamhfhoghlaim

 • Andrina Wafer - Ceann
 • Paula Gaffney
 • Mark Coney
 • Yvonne Cullen
 • Anne Maher

Stiúrthóir: Bryan Maguire

Faisnéis cháilíochtaí agus deiseanna foghlama

 • Angela Lambkin – Ceann
 • Órla Barry - Bainisteoir
 • Ann Graves
 • Paul Brady
 • Siobhan Brennan
 • Katherine Walsh
 • Patricia Reddy
 • Breda Cahill
 • Brendan Slattery
 • Anne Walsh

 

Monatóireacht agus athbhreithniú ar oideachas treasach

 • Marie Gould – Ceann
 • Andrea Durnin - Bainisteoir
 • Orlaith O'Loughlin
 • Sabine Epitalon
 • Jennifer Osborne
 • Kevin Henry

Karena Maguire – Ceann

Cumarsáid

 • Gráinne Mooney - Bainisteoir Sinsearach
 • Duncan Keegan
 • Alison Quinn

Rannpháirteachas le páirtithe leasmhara

 • Mairéad Boland - Bainisteoir Sinsearach
 • Laura Flynn - Bainisteoir Sinsearach
 • Sue Hackett
 • Caoimhe Marshall