Liosta foirne

Príomhoifigeach Feidhmiúcháin - Padraig Walsh

 • Anna Murphy – Comhairleoir Sinsearach Straitéise agus Príomhoifigeach Bainistíochta Rioscaí
 • Therese Masterson, Bainisteoir
 • Janet Cawley

Stiúrthóir - Barbara Kelly 

Rannóg um Dheimhniú cáilíochta

 • Walter Balfe, Head
 • Alex Keys, Senior Manager
 • Laura McNamee, Manager
 • Marie Mattimoe, Manager
 • Michelle Gallagher, Manager
 • Yvonne Agnew
 • Dimitrios Parskevas
 • Angela McDonnell
 • Janet Cawley
 • Marie Cotter
 • Tracey Murphy
 • Katherine Walsh

Rannóg um Chaighdeáin cháilíochta agus deimhniúchán

 • John O'Connor, Head
 • Sabine Epitalon, Manager
 • Beata Sokolowska, Manager
 • Gediminas Buika 
 • Paula Doyle
 • Alga Mulhall  
 • Keith Tomney
 • Andrea Sadlier

Stiúrthóir: Cliona Curley

Caitriona Lawless

 

Rialachas soláthraí agus riosca​

 • Mary Sheridan – Ceann
 • Gráinne Power
 • Martina Fleming
 • Kathy Lantry

 

Acmhainní daonna agus fisiceacha

 • Eamonn Collins – Bainisteoir
 • Peter McGonigle 
 • Celine Kelly
 • Ian Larkin
 • Mary Dowling
 • Liam Plunkett

 

Airgeadas agus soláthar

 • Liam Butler – Bainisteoir
 • Yvonne Toner
 • Aoife Marley
 • Christine Shannon 
 • Cian Bradley
 • Neha Gupta

 

TFC

 • Louise Kelly - Bainisteoir
 • James Byrne 

 

Iniúchadh inmheánach

 • Andrew Bridgett – Bainisteoir
 • Mary McEvoy

 

Bainistíocht Chlár

 • Ann Murphy – Bainisteoir
 • Anne Gildea​

Stiúrthóir: Jim Murray

Research and innovation

 • Peter Cullen – Ceann
 • Roisín Morris-Drennan – Bainisteoir
 • Arancha Oviedo

 

Oideachas idirnáisiúnta

 • Mary Grennan – Ceann
 • Lisa Kehoe
 • Rebecca Doyle
 • Deborah O'Brien

 

Soghluaisteacht idirnáisiúnta agus réamhfhoghlaim

 • Andrina Wafer - Ceann
 • Jennifer Osborne, Bainisteoir
 • Mark Coney
 • Yvonne Cullen
 • Anne Maher

Stiúrthóir: Bryan Maguire

Faisnéis cháilíochtaí agus deiseanna foghlama

 • Angela Lambkin, Head
 • Órla Barry, Senior Manager
 • Siobhán Brennan
 • Karla Keogan
 • Alice Long
 • Patricia Reddy
 • Breda Cahill
 • Brendan Slattery
 • Anne Walsh

 

Monatóireacht agus athbhreithniú ar oideachas treasach

 • Marie Gould, Head
 • Andrea Durnin, Senior Manager
 • Orlaith O'Loughlin, Manager
 • Stephen Kelly 
 • Kevin Henry

Rannóg um Chomhpháirtíochtaí

 • Laura Flynn, Ceann
 • Mairéad Boland, Bainisteoir sinsearach
 • Gráinne Mooney, Bainisteoir sinsearach
 • Sue Hackett, Manager
 • Duncan Keegan
 • Caoimhe Marshall
 • Edel Sheerin
 • Alison Quinn
04_QQIWebPattern-Certs