Liosta foirne

Príomhoifigeach Feidhmiúcháin - Padraig Walsh

 • Anna Murphy – Comhairleoir Sinsearach Straitéise agus Príomhoifigeach Bainistíochta Rioscaí
 • Therese Masterson, Bainisteoir

Rannóg um Chomhpháirtíochtaí

 • Laura Flynn, Ceann
 • Marie Mattimoe, Bainisteoir Sinsearach
 • Caoimhe Marshall, Bainisteoir
 • Edel Sheerin

Cumarsáid

 • Gráinne Mooney, Bainisteoir Sinsearach
 • Duncan Keegan
 • Alison Quinn
 • Dobrawa Brach

Stiúrthóir - Barbara Kelly 

Rannóg um Dheimhniú cáilíochta

 • Walter Balfe, Ceann
 • Alex Keys, Bainisteoir Sinsearach
 • Laura McNamee, Bainisteoir
 • Michelle Gallagher, Bainisteoir
 • Yvonne Agnew, Bainisteoir 
 • Dimitrios Parskevas
 • Angela McDonnell
 • Marie Cotter
 • Tracey Murphy
 • Katherine Walsh

Rannóg um Chaighdeáin cháilíochta agus deimhniúchán

 • John O'Connor, Ceann
 • Sabine Epitalon, Bainisteoir
 • Beata Sokolowska, Bainisteoir
 • Gediminas Buika 
 • Paula Doyle
 • Alga Mulhall  
 • Keith Tomney
 • Andrea Sadlier

Stiúrthóir: Cliona Curley

Caitriona Lawless

 

Rialachas soláthraí agus riosca​

 • Mary Sheridan, Ceann
 • Gráinne Power
 • Martina Fleming
 • Kathy Lantry

 

Acmhainní daonna agus fisiceacha

 • Eamonn Collins, Bainisteoir Sinsearach
 • Celine Kelly, Bainisteoir 
 • Ian Larkin
 • Mary Dowling
 • Liam Plunkett

 

Airgeadas agus soláthar

 • Liam Butler, Bainisteoir Sinsearach
 • Yvonne Toner
 • Aoife Marley
 • Christine Shannon 
 • Cian Bradley
 • Neha Gupta

 

TFC

 • Louise Kelly - Bainisteoir Sinsearach
 • James Byrne 

 

Iniúchadh inmheánach

 • Andrew Bridgett – Bainisteoir Sinsearach
 • Paul Maguire

 

Bainistíocht Chlár

 • Ann Murphy – Bainisteoir Sinsearach
 • Anne Gildea​

Stiúrthóir: Jim Murray

Research and innovation

 • Peter Cullen, Ceann
 • Roisín Morris-Drennan, Bainisteoir Sinsearach
 • Arancha Oviedo

 

Oideachas idirnáisiúnta

 • Mary Grennan, Ceann
 • Lisa Kehoe - Bainisteoir Sinsearach
 • Rebecca Doyle
 • Deborah O'Brien

 

Soghluaisteacht idirnáisiúnta agus réamhfhoghlaim

 • Andrina Wafer, Ceann
 • Jennifer Osborne, Bainisteoir
 • Mark Coney
 • Yvonne Cullen
 • Anne Maher

Stiúrthóir: Bryan Maguire

Faisnéis cháilíochtaí agus deiseanna foghlama

 • Órla Barry, Ceann
 • Naomi Oldenburg, Bainisteoir Sinsearach
 • Siobhán Brennan
 • Karla Keogan
 • Alice Long
 • Patricia Reddy
 • Breda Cahill
 • Brendan Slattery
 • Anne Walsh
 • Elaine Gannon

 

Monatóireacht agus athbhreithniú ar oideachas treasach

 • Marie Gould, Ceann
 • Andrea Durnin, Bainisteoir Sinsearach
 • Orlaith O'Loughlin, Bainisteoir
 • Stephen Kelly 
 • Kevin Henry
04_QQIWebPattern-Certs