Liosta foirne

In QQI, fostaítear níos mó ná 80 duine i gceithre stiúrthóireacht agus in aon rannóg:

  • Stiúrthóireacht um Dhámhachtainí
  • Stiúrthóireacht um Sheirbhísí Corparáideacha
  • Stiúrthóireacht um Fhorbairt
  • Stiúrthóireacht um Chomhtháthú
  • Rannóg um Chomhpháirtíochtaí

Príomhoifigeach Feidhmiúcháin - Padraig Walsh

Anna Murphy – Comhairleoir Sinsearach Straitéise agus Príomhoifigeach Bainistíochta Rioscaí

Therese Masterson

Janet Cawley

Stiúrthóir - Barbara Kelly

Dearbhú Cáilíochta

Walter Balfe – Ceann

Alex Keys – Bainisteoir

Laura McNamee

Marie Mattimoe

Yvonne Agnew

Deirdre Conlan

Michelle Gallagher

Angela McDonnell

Janet Cawley

Marie Cotter

Tracey Murphy

 

Caighdeáin cháilíochtaí

John O'Connor – Ceann

Liliana O'Reilly

Beata Sokolowska

Antoinette Beatty

Paula Doyle

Maria McLoughlin

Alga Mulhall

Marita Kiernan

Andrea Sadlier

Stiúrthóir: Cliona Curley

Caitriona Lawless

 

Rialachas soláthraí agus riosca​

Mary Sheridan – Ceann

Gráinne Power

Martina Fleming

Kathy Lantry

 

Acmhainní daonna agus fisiceacha

Eamonn Collins – Bainisteoir

Peter McGonigle 

Celine Kelly

Ian Larkin

Mary Dowling

Liam Plunkett

 

Airgeadas agus soláthar

Liam Butler – Bainisteoir

Yvonne Toner

Aoife Marley

Caroline Hickey

Christine Shannon

 

TFC

Louise Kelly - Bainisteoir

Luke Johnson  

Iniúchadh inmheánach

Andrew Bridgett – Bainisteoir

Mary McEvoy

 

Bainistíocht Chlár

Ann Murphy – Bainisteoir

Paul Maguire​

Stiúrthóir: Jim Murray

Research and innovation

Peter Cullen – Ceann

Roisín Morris-Drennan – Bainisteoir

Arancha Oviedo

 

Oideachas idirnáisiúnta

Mary Grennan – Ceann

Lisa Kehoe

Rebecca Doyle

Deborah O'Brien

 

Soghluaisteacht idirnáisiúnta agus réamhfhoghlaim

Andrina Wafer - Ceann

Paula Gaffney

Mark Coney

Yvonne Cullen

Anne Maher

Stiúrthóir: Bryan Maguire

Faisnéis cháilíochtaí agus deiseanna foghlama

Angela Lambkin – Ceann

Órla Barry - Bainisteoir

Ann Graves

Paul Brady

Siobhan Brennan

Katherine Walsh

Patricia Reddy

Breda Cahill

Brendan Slattery

Anne Walsh

 

Monatóireacht agus athbhreithniú ar oideachas treasach

Marie Gould – Ceann

Andrea Durnin - Bainisteoir

Orlaith O'Loughlin

Sabine Epitalon

Jennifer Osborne

Kevin Henry

Karena Maguire – Ceann

Mairéad Boland - Bainisteoir

Laura Flynn - Bainisteoir

Gráinne Mooney - Bainisteoir

Sue Hackett

Duncan Keegan

Caoimhe Marshall

Alison Quinn