Coiste Feidhmiúcháin Clár agus Dámhachtainí

Is iondúil bonn eolais ó phainéil sheachtracha agus ó ghníomhaíochtaí monatóireachta agus athbhreithnithe de chuid QQI a bheith faoi na cinntí agus na moltaí a dhéanann an coiste.

  • Padraig Walsh, Príomhfheidhmeannach, QQI (Cathaoirleach)
  • Marie Gould, Ceann um Athbhreithniú ar Ardoideachas, QQI
  • Barbara Kelly, Stiúrthóir um Cháilíochtaí, QQI 
  • Angela Lambkin, Ceann um Sheirbhísí Faisnéise, QQI
  • Bryan Maguire, Stiúrthóir um Dhearbhú Cáilíochta, QQI
  • John O'Connor, Ceann um Shláine an Chreata, QQI ​
  • Andrina Wafer, Ceann um Rochtain agus Foghlaim ar feadh an tSaoil, QQI

Rúnaíocht

  • Janet Cawley, QQI
  • Therese Masterson, QQI 

04_QQIWebPattern-Certs