An Coiste um Cheaduithe agus Athbhreithnithe

Déanann an Coiste um Cheaduithe agus Athbhreithnithe cinntí agus moltaí faoi 

  • Nósanna imeachta dearbhaithe cáilíochta a cheadú
  • An Marc Idirnáisiúnta Oideachais
  • Údarás tarmligthe 

Ceadaíonn sé freisin torthaí athbhreithnithe cáilíochta a rinne QQI a fhoilsiú.

  • An tOllamh Irene Sheridan, Ceann Champas Leathanaithe Ollscoil Teicneolaíochta na Mumhan (Cathaoirleach) 
  • An Dr Ailsa Crum, Ceann Cáilíochta agus Feabhsúcháin, QAA Scotland (an Ghníomhaireacht Dearbhaithe Cáilíochta don Ardoideachas)
  • William Kelly, Leas-Chláraitheoir agus Déan Teagaisc & Foghlama, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath 
  • Siobhan Kinsella, Stiúrthóir The Noel Group agus Uachtarán Chambers Ireland 
  • Geraldine Larkin Uasal, Príomhfheidhmeannach, Údarás um Chaighdeáin Náisiúnta na hÉireann 
  • Mary Sheridan Uas., Ceann Gnóthaí Dlí agus Riosca Soláthraí, QQI

04_QQIWebPattern-Certs