Coiste um Beartais agus Caighdeáin

Breithníonn an Coiste um Beartais agus Caighdeán dréachtbheartais QQI agus déanann sé moltaí do Bhord QQI maidir le cibé an bhfuil siad comhsheasmhach lenár straitéis fhoriomlán. 

Breithníonn sé freisin agus féadfaidh sé gníomhú ar mholtaí chun: 

 • Caighdeáin eolais, scile agus inniúlachta do dhámhachtainí oideachais agus oiliúna a chinneadh, agus

 • Treoirlínte ábhair a bhaineann leis an eolas, na scileanna agus an inniúlacht a bhfuiltear ag súil leo le haghaidh dámhachtainí ardoideachais, a fhormhuiniú.

 • Folúntas (Cathaoirleach) 
 • Bryan Fields, Sainchomhairleoir Breisoideachais agus Oiliúna 
 • Achim Hopbach, Sainchomhairleoir Ardoideachais 
 • Barbara Kelly, Stiúrthóir Cáilíochtaí, QQI 
 • Bryan Maguire, Stiúrthóir Comhtháthaithe, QQI 
 • Hannah McGee, Ollamh le Síceolaíocht agus Déan Dhámh an Leighis agus na nEolaíochtaí Sláinte, Coláiste Ríoga na Máinlianna in Éirinn 
 • Folúntas 
 • Alan Power, Príomhoifigeach Cúnta, An Roinn Fiontair, Trádála agus Fostaíochta 
 • Peter Rigney, Iar-oifigeach Tionsclaíoch, Comhdháil na gCeardchumann
 • Cassy Taylor, Director of Qualifications Policy and Reform, Qualifications Wales

04_QQIWebPattern-Certs