Sign In
Open Competition for Appointment to Senior Executive Officers (Grade V)


QQI is recruiting for permanent contract Senior Executive Officer positions (Grade V).   There may also be temporary contract positions available and a panel of suitable candidates may be formed,  working in one or more of the following areas:
Protection for Enrolled Learners/Corporate Fitness/legal
International Education 
Private Higher Education Institutions, Monitoring and Reviews
Listed Awarding Bodies 
Academic Integrity/Further Education and Training re-engagement
ETB Reviews
Click here ​for further information. 


Comórtas Oscailte chun Ardoifigigh Feidhmiúcháin (Grád V)


Comórtas Oscailte chun Ardoifigigh Feidhmiúcháin (Grád V) a cheapadh Tá QQI ag earcú do phoist mar Ardoifigeach Feidhmiúcháin (Grád V) ar conradh buan. D’fhéadfadh poist ar conradh sealadach a bheith ar fáil freisin agus féadfar painéal d’iarrthóirí oiriúnacha a bhunú, as a gceapfar daoine le dul i mbun oibre i gceann amháin nó níos mó de na réimsí seo a leanas:
Cosaint d’Fhoghlaimeoirí Cláraithe/Oiriúnacht Chorparáideach/Dlíthiúil Oideachas
Idirnáisiúnta Institiúidí
Príobháideacha Ardoideachais, 
Monatóireacht agus Athbhreithnithe
Comhlachtaí Cáiliúcháin Liostaithe Ionracas Acadúil 
Athbhunú Caidrimh Bhreisoideachais agus Oiliúna 
Athbhreithnithe ar BOO


Gheofar tuilleadh eolais ach cliceáil anseo