Sign In
Open Competition for Appointment to Senior Executive Officer - Communications (Grade V)
QQI is currently seeking a full time Senior Executive Officer (Communications, Grade V). The role includes responsibility for content creation, consultancy/expertise, events, media relations and ongoing evaluation of the effectiveness of internal and external communications.
 
Click here for further information.  

Comórtas Oscailte chun Ard-Oifigeach Feidhmiúcháin – Cumarsáide (Grád V) a Cheapadh
 
Tá Ard-Oifigeach Feidhmiúcháin (Cumarsáid, Grád V) lánaimseartha á lorg faoi láthair ag an QQI. Ar fhreagrachtaí an róil beidh freagracht as ábhar a chruthú, comhairleacht/saineolas, imeachtaí, caidreamh meán agus meastóireacht leanúnach a dhéanamh ar a éifeachtaí atá an chumarsáid inmheánach agus seachtrach.
 
Gheofar tuilleadh eolais ach cliceáil anseo.