Sign In
Open Competition for Appointment to Senior Administrative Officer - (Grade VII)
QQI is currently seeking a full time Senior Administrative Officer (Grade VII).  This role includes responsibility for decision-making in a functional area, coordinating administrative support to management, analysing complex material and preparing reports and submissions.    

Click here for further information.

Comórtas Oscailte chun Oifigeach Sinsearach Riaracháin (Grád VII) a cheapadh 


Tá Oifigeach Sinsearach Riaracháin (Grád VII) lánaimseartha á lorg faoi láthair ag an QQI. Beidh an té a cheapfar freagrach as cinnteoireacht i réimse feidhmiúil, tacaíocht riaracháin don lucht bainistíochta a chomhordú, anailís a dhéanamh ar ábhar casta agus tuairiscí agus aighneachtaí a réiteach.

Gheofar tuilleadh eolais ach cliceáil anseo