Sign In
Open Competition for Appointment to ICT Manager - (Assistant Principal Officer)

Open Competition for Appointment to ICT Manager  - (Assistant Principal Officer)

QQI is currently seeking a full time ICT Manager to work in the Corpoate Services Directorate and to lead the ICT unit and to effectively manage the internal and external IT environment.  The ICT manager will be responsible for planning, development of and managing the implementation of organisation-wide ICT strategy to support business systems.  

Click here for further information.  


Comórtas Oscailte chun Bainisteoir TFC a Cheapadh - (Príomhoifigeach Cúnta) 

Tá Bainisteoir TFC lánaimseartha á lorg ag an QQI faoi láthair le dul i mbun oibre sa Stiúrthóireacht Seirbhísí Corparáideacha agus chun dul i gceannas ar an Aonad TFC agus timpeallacht inmheánach agus seachtrach TF an QQI a bhainistiú. Beidh an Bainisteoir TFC freagrach as straitéis TFC na heagraíochta uile a chur i ngníomh, ó thaobh pleanála, forbartha agus bainistiú, chun tacú le córais ghnó. Gheofar tuilleadh eolais ach cliceáil anseo