Sign In
Open Competition for Appointment for Assistant Principal Officer - Fixed Term Contract (3 Years)
​​QQI is recruiting a Project Manager on a 3 year fixed-term contract to work in the Corporate Services Directorate.  The Project Manager will lead the Programme Management Office (PMO) and be responsible for the roll out of its associated activities.
Click here​ for further information. 

Comórtas Oscailte do Phríomhoifigeach Cúnta  - Conradh Téarma Socraithe (3 Bliana)

Tá Bainisteoir Tionscadail á lorg ag an QQI, ar chonradh téarma socraithe 3 bliana chun dul i mbun oibre i Stiúrthóireacht na Seirbhísí Corparáideacha. Rachaidh an Bainisteoir Tionscadail i gceannas ar an Oifig Bainistíochta Tionscadail agus beidh sí/sé freagrach as gníomhaíochtaí na hoifige sin a thabhairt isteach.
Gheofar tuilleadh eolais ach cliceáil anseo