Sign In
Current Vacancies

Open Competition for Appointment to Senior Administrative Officer (Grade VII)

QQI is currently seeking a full time Senior Administrative Officer.  The key accountabilities includes: managing a multi-level team of staff, coordinating administrative support to management, analysing complex material and preparing reports and submissions.  The closing date for the competition is 17:30 on 06 June 2018.
Click here for further information

Comórtas Oscailte chun Oifigeach Grád VII a Cheapadh (Oifigeach Sinsearach Riaracháin)

 
Tá Oifigeach Sinsearach Riaracháin lánaimseartha á lorg faoi láthair ag an QQI. Áirítear ar phríomhchúraimí an phoist: foireann il-leibhéal a bhainistiú, tacaíocht riaracháin don lucht bainistíochta a chomhordú, anailís a dhéanamh ar ábhar casta agus tuarascálacha agus aighneachtaí a ullmhú.
 
Cliceáil ansea